2023-09-01

Energisäkerhet i Östersjöområdet

Rysslands krig i Ukraina har påverkat energihandeln med Europa, men hur beroende är Östersjöregionen av Ryssland som elleverantör?

Chloé Le Coq från Stockholm Institute of Transition Economics och Ewa Lazarczyk från Reykjaviks universitet har i en nyligen utgiven rapport undersökt i vilken utsträckning Östersjöregionen är beroende av Ryssland som elleverantör.

Rysslands krig i Ukraina har avsevärt påverkat Rysslands energihandel med Europa, särskilt när det gäller leveranser av naturgas och olja, men även elhandeln påverkas. Ryssland har levererat fossila bränslen och annan energi till Östersjöregionen i decennier. Innan 2022 och kriget mot Ukraina var Ryssland Europas främsta leverantör av naturgas. Ryssland var också på väg att bli en allt viktigare aktör inom elöverföring. Den 15 maj 2022 beslutade Ryssland att stoppa den kommersiella elhandeln med Finland, Lettland och Litauen. Åtgärderna ökade oron för tillförlitligheten i Rysslands elexport och regionens energisäkerhet i allmänhet.

– Energiekonomiska analyser har hittills studerat Ryssland som naturgasleverantör. Det som är speciellt med vår studie är att vårt fokus ligger på el. Vi har valt att undersöka Rysslands roll i elhandeln i EU, särskilt i Östersjöregionen. Vi har studerat den asymmetriska elhandeln mellan dessa länder och bedömer hur Östersjöregionens övergripande energisäkerhet kan komma att påverkas, säger Chloé Le Coq.

Den huvudsakliga slutsatsen av studien är att tillgången på rysk el (eller brist på el) för närvarande inte är ett stort problem för Finland, Estland, Lettland eller Litauen. Men det finns en stor osäkerhet i hur Ryssland fortsatt kommer att agera, ett exempel på hur läget snabbt kan förändras, är ju invasionen i Ukraina och beslutet att stoppa elhandeln med bland annat Finland.

Läs rapporten: Power coming from Russia and Baltic Sea Region's energy security

 

Nyheter