2016-02-10

Fjärrsyns halvårsberättelse är här

Vilket behov finns det för fjärrvärmeforskning i framtiden? Pågående projekt. Intressanta resultat som att hantera åldrande fjärrvärmenät. Möt Linda Wårell, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet i senaste halvårsberättelsen från forskningsprogrammet Fjärrsyn.

– Med en sådan här forskning inom värmeområdet går fjärrvärmebranschen en gyllene framtid till mötes, säger Martin Ragnar, forskningschef på Energiforsk.

Flera spännande artiklar och nyheter från forskningsprogrammet Fjärrsyn presenteras. Vad kan händer med elpriset om kärnkraften avvecklas och hur påverkas kraftvärmeproducenterna? Den frågan fick seniorkonsult Håkan Sköldberg, Profu.

Behovet av vattenrening i framtiden och fjärrvärme skulle kunna vara en effektiv värmekälla i sådana processer. Andrew Martin professor vid KTH förklara hur det är tänkt att ske.

Nyheter