2022-03-31

Med kraftvärme i fokus

Fem frågor till Mikael Karlsson som är ny medarbetare på Energiforsk.

Vad ska du jobba med på Energiforsk?

– Jag ska jobba med kraftvärme framför allt med fokus på Energiforsks värmekluster och FutureHeat. Just nu planerar jag för ett webbinarium om geotermi. Genom att borra 5000-6000 meter ner i jordens inre får man tillgång till geotermisk värme. Det kan bli ett alternativ i morgondagens fjärrvärmesystem. 

Vad har du jobbat med tidigare?

Jag doktorerade på institutionen för kemisk teknologi och efter det har jag i princip jobbat med FoU. Jag har jobbat med biobränslebaserad kraftvärme, så kallade CHP:er. Jag har tagit fram tekniska lösningar för råvara och fibrer för massabruk. Senast kommer jag från Mälardalens universitet där jag jobbade med ett EU-finansierat projekt kallat FUDIPO under Horizon 2020. I projektet jobbade jag med NIR-teknik som används för att bygga mjuka sensorer. I projektet testades sensorerna på ett kraftverk, ett pappersbruk och ett raffinaderi. Med de här sensorerna kan man mäta nästan allt organiskt material.

Vad hoppas du kunna bidra med på Eneriforsk?

– Jag har en bred kompetens på kraftvärmeområdet och jag är djupt och genuint intresserad av teknik och forskning på området. Jag hoppas också kunna bidra med multivariat dataanalys. Jag tror mig ha helikoptersyn samtidigt som jag mer kan gå in på djupet och hitta projekt, bidra till att utveckla projektidéer och ta tekniska projekt vidare.

Vad gör du på fritiden?

– Jag gillar att resa och har flera favoriter som Sydostasien, Grekland och Portugal. Det är mycket som är

härligt med att resa, men det som jag kanske gillar bäst är goda matupplevelser. Annars gillar jag att mysa med mina två bondkatter (jag har släppt det här med Perser-kattor, eftersom jag inte gillar att dammsuga). Högt i kurs står också en kaffe med min hustru på vår blomstrande balkong och lek med barnbarnen.

 

 

Faktaruta:

FUDIPO är ett projekt finansierat av EU-kommissionen under H2020-programmet.

Inom FUDIPO utvecklas och testas en integrerad uppsättning metoder som kombinerar matematisk modellering och simulering med experiment i pilot- och fullskaliga anläggningar. Det kommer att ske inom ett starkt konsortium av industrier för att utveckla en verktygslåda, och akademiska partners för att fördjupa den underliggande teorin, men också utveckla praktiska och robusta algoritmer. Tillämpningarna kommer att avse såväl förbättringar av befintliga processer som utveckling av helt nya produktionssystemlösningar, där erfarenheter från befintliga processer samlas i simuleringsmodellerna.

 

Nyheter