2022-12-01

Tätare koppling mellan el- och värmemarknad i framtiden

Gärstadverket i Linköping.

Elpriset kommer få allt större betydelse på körplanerna för kraftvärmeverk i framtiden. Dessutom spås kopplingen mellan el- och värmemarknaderna bli tätare. Det var två slutsatser från webbinariet ”Bättre utnyttjande av fjärr- och kraftvärmeanläggningar” som Energiforsks Värmekluster arrangerade den 24 november.

Ett 80-tal personer deltog på webbinariet Bättre utnyttjande av fjärr- och kraftvärmeanläggningar den 24 november. Det var stor bredd bland deltagarna, med representanter från både stora och små organisationer och allt från energisektorn till fastighetsbranschen.

– Publiken var aktiv och ställde många frågor inom en bredd av områden. Kul att det var så bra uppslutning, säger Mikael Karlsson, programansvarig för termisk energiomvandling på Energiforsk.

Fem föreläsare visade på olika möjligheter för fjärr- och kraftvärmeanläggningar att utnyttja sin kapacitet. Dessa var:

  • Niclas Sigholm, Sigholm Tech
  • Viktor Johansson, Söderenergi
  • Johan Wiman, E.ON Energiinfrastruktur
  • Christer Gustavsson, Bioshare
  • Svante W Monie, WSP Sverige

En slutsats under webbinariet var att kopplingen mellan el- och värmemarknaderna kommer bli tätare i framtiden. Dessutom spåddes att elpriset kommer få allt större betydelse på körplanerna för kraftvärmeverk. Ökad digitalisering av branschen ansågs också en nödvändighet, vilket kommer möjliggöra ökad flexibilitet.

En viktig slutsats var att kraftvärmeverk har en viktig roll att spela genom att erbjuda planerbar eleffekt på flexmarknaden.

Energiforsks Värmekluster finansieras av Energimyndigheten via Termoprogrammet. Klustret stöds, förutom av Energimyndigheten, av en rad innovationsintresserade företag.

Vill du bli en del av värmeklustret och driva den geotermiska utvecklingen framåt? Kontakta Mikael Karlsson på Energiforsk.

Nyheter