2018-11-05

Viktigt möte om framtidens elkraft

Nyligen möttes forskare från Linköping, KTH, Luleå, Chalmers och representanter för industrin för att diskutera elkraftens utveckling hos oss på Energiforsk.

Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter och kunskap och att ge en inblick i vad som är på gång inom elkraftforskningen. För det nya industrinätverket Elkraft handlade det också om att få idéer till kommande forsknings- och utvecklingsprojekt som kan utveckla och leda elkraften framåt. 

–Den här typen av FoU-samverkan är det bästa sättet att växla upp värdet av en satsad forskningspeng, säger Åsa Elmqvist, programansvarig på Energiforsk och fortsätter:

– Värdet och nyttan för de företag som är med överstiger vida den kostnad som varje företag har för att vara med i nätverket.

Tanken med det nya nätverket är att underlätta samverkan och kunskapsutbyte mellan akademi och industri. Målet är att forskare och elföretag också ska jobba mycket tillsammans. Och ett första steg är därför att hitta frågor som branschen har gemensamt och att satsa på de allra viktigaste projekten som kan växa fram tillsammans med engagerade forskare. 

Fordonsteknik
Under rubriken Aktuell forskning vid Linköpings universitet talade Christofer Sundström, som jobbar med fordonsteknik och därför har en annan ingång än övriga forskare som representerade elteknik och energisystemforskningen. Hans forskning handlar bland annat om elfordon och om möjligheterna för transportsektorn att ställa om för att lösa den övergripande klimatfrågan. 

– Alla elnät tål kanske inte elfordon och elvägar, men vissa nät är starka och tål den här nya tekniken, säger Christofer Sundström som har utvecklat en modell för att simulera laddbehov längs elvägar.

Ny teknik
Elkraft kommer att titta på frågor kring hur ny teknik – sol, vind och smart styrning – inverkar på nätet. Även elkvalitet och mönsterigenkänning, för att ta reda på avvikelser som kan leda till fel, är två områden som ska ingå i programmet. Elvägar och elektrifierade transporter och hur de inverkar på elnätet ingår också, men planeras bli ett eget forskningsprogram i framtiden.

Erfarenhet från tidigare FoU-program visar att nyttan också ökar när ett företag är engagerat och har möjlighet att vara med och jobba i ett projekt. Det blir mer meningsfullt när ett problem kan lösas i samverkan mellan praktiker och teoretiker och sen testas direkt i den egna anläggningen.

Mer om Elkraft här! 

 

Nyheter