2017-04-19

Nya siffror för kostnader i vattenkraften

Nu finns en helt färsk sammanställning av kostnaderna för anläggningsarbeten inom vattenkraften. Det är projektet Anläggningskostnadsindex för vattenkraft som redovisar sin senaste sammanställning av kostnader för berg-, jord- och betongarbeten samt för mekanisk och elektrisk utrustning inom vattenkraften.

Två gånger om året publiceras ett aktuellt index för hur stor anläggningskostnaden är för ett vattenkraftverk. Det är en hjälp för energibolagen att bedöma kostnadsnivån för olika typer av arbeten i kraftstationerna. Vattenkraftens index redovisas varje höst och vår och visar kostnaderna för bergarbeten, jordarbeten, betongarbeten samt för mekanisk och elektrisk utrustning. Det finns också en sammanställning av kostnadsindex för anläggningar ovan och under jord.

Kostnaderna baseras bland annat på entrepenadindex E84 för husbyggnad och anläggning, på kopparpriset från London Metal Exchange och på meddelanden från Statistiska centralbyrån, SCB. 

Läs mer och ladda ner indexet som pdf här! 

 

Nyheter