2019-01-18

El från nya anläggningar

Nu erbjuds alla energibolag att delta i projektet El från nya anläggningar för att få fram en aktuell, övergripande och jämförbar redovisning av de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna i Sverige.

Det är den mycket efterfrågade sammanställningen av kostnaderna för att producera el med den teknik som är kommersiellt tillgänglig och med en redovisning av de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna som nu blir verklighet om projektet på 2 miljoner kronor blir finansierat. En ansökan om bidrag från Energimyndigheten ingår också i den summan.

–Vi hoppas kunna starta projektet så snart som möjligt för att svara mot efterfrågan av en aktuell utgåva. Det kommer att krävas ett kalenderår för att ta fram och kvalitetssäkra underlaget, säger Energiforsks Åsa Elmqvist som är projektledare.

Det handlar om att se över och förnya rapporten El från nya och framtida anläggningar som har givits ut i några olika versioner. Den senaste togs fram 2014 och behandlade kraftslagen kondenskraft genom kol respektive naturgas, kraftvärme från naturgas, biobränsle respektive avfall, kärnkraft, vindkraft, vattenkraft och solkraft.

Resultatet kommer att bli ett unikt underlag för att beräkna och jämföra kostnader för elproduktion med olika produktionsteknik. Den nya versionen av rapporten kommer också att innehålla funktioner som effekt och andra systemtjänster. För frågor om projektet kontakta gärna Åsa Elmqvist

Här finns den tidigare rapporten som nu ska ersättas. 

Nyheter