2016-05-26

Spännande projekt mellan marknaderna

Nyligen fick projektet ”El och fjärrvärme samverkan mellan marknaderna” klartecken för en ny forskningsetapp. Syftet är att öka förståelsen för hur den framtida utvecklingen på elmarknaden med ett ökande inslag av variation påverkar fjärrvärmesystemen och hur de framtida fjärrvärmesystemen kan anpassas till och dra fördel av utvecklingen på elmarknaden.

Resultaten från programmets första fas visar att det kommer att bli allt större svängningar i elpriset i framtiden. Det kommer också bli möjligt att det blir ökade intäkter för kraftvärmeproducenter, särskilt om kärnkraften avvecklas. Kraftvärmen kan tillsammans med vattenkraft i så fall spela en allt viktigare roll för en stabil elförsörjning. 

Läs mer om projektet här.

Nyheter