2022-05-04

Hur påverkas industrier av variationer i elkvaliteten?

Genom mer intermittent elproduktion i energimixen ökar variationerna i spänning och frekvens. När kvaliteten på el skiftar, får många företag och då främst industrier, problem med produktionen. Det största problemet är korta spänningsdippar, där en längd på ca 50 – 400 ms kan leda till att industriers produktion måste stå stilla i en dag upp till någon vecka, med stora ekonomiska förluster som följd.

Projektet Slutkundens störningstålighet har genomförts inom Energiforsks program Risk- och tillförlitlighetsanalys på uppdrag av Svenska kraftnät. Bakgrunden till projektet är att det behövs en större kunskap om vilka förutsättningar som olika slutanvändare har för att hantera problem med elkvalitet.

Studien har genomförts i form av intervjuer med stora slutanvändare av el från olika branscher och med ägare av elnät på regionnätsnivå. De har intervjuats utifrån hur de påverkas av olika elkvalitetsfenomen, som spännings- och frekvensvariationer och övertoner. Resultaten visar att stora slutkunder påverkas av variationer i elkvaliteten och att det främst rör sig om avvikelser i spänning.

­– Det är oerhört viktigt att en här problematiken blir uppmärksammad, menar Robert Eriksson på Svenska kraftnät. Nu har vi fått insyn av hur elkvaliteten kan drabba våra slutanvändare och vi är nu många som jobbar för att lösa variationerna i spänning.

Fjorton olika aktörer har intervjuats, från pappers- och massaindustri och stålindustri till andra typer av industrier och elnätsbolag. Intervjuerna har handlat om hur organisationen har påverkats av elkvalitetsproblem och i så fall vilka fenomen som är mest problematiska och hur organisationen har påverkats av avbrott och hur lång tid det har tagit att återställa driften. Tio utav de elva slutkunder som intervjuades upplever elkvalitetsproblem och sex av dem upplever det som en prioriterad fråga. Det är korta spänningsvariationer som upplevs som det största problemet, bara ett fåtal har problem med frekvensvariationer och övertoner. Intervjuerna visar att slutkunder har olika störningstålighet mot korta spänningsdippar, vissa klarar spänningsdippar på cirka 50 ms medan andra klarar upp till cirka 400 ms.

– Det är inte lätt att hitta rotorsaken till dålig elkvalitet. Vi behöver jobba vidare med de frågorna, säger Robert Eriksson. Det är också svårt att definiera vad som är bra och dålig elkvalitet.

Studien visar att slutkunder kan få problem med korta spänningsdippar vid avbrott i närliggande nät, vilket elnätsbolagen inte upplever som ett elkvalitetsproblem utan en snarare som följd av ett avbrott. Det här visar att även om det i dagsläget förekommer kommunikation mellan nätägare och slutkunder i den frågan, så behövs en intensifierad kommunikation för att hitta möjliga lösningar på den situationen.

– De här problemen är kostsamma, så vi behöver arbeta vidare för att hitta förbättrande åtgärder och bra lösningar. Det här är ett oerhört viktigt område med tanke på den elektrifiering vi har framför oss, avslutar Robert Eriksson på Svenska kraftnät.

 

Fakta:

Projektet utfördes av Lennart Kjellman på Energiforsk tillsammans med Peter Ekström och Ann Brännlund på Sweco. På Svenska kraftnät har Andreas Westberg, Maja Lundbäck, Linn Saarinen och Robert Eriksson agerat beställare och bollplank.

Läs rapporten 

Nyheter