Rapport

Slutkundens störningstålighet

Olika slutkunder har olika förmåga att hantera problem med kvaliteten på el. Det största problemet är korta spänningsdippar, där en längd på ca 50 – 400 ms kan leda till att industriers produktion står still i en dag till någon vecka, med stora ekonomiska förluster som följd.

I och med att problemen med all tydlighet existerar och är kostsamma så finns det skäl till att fortsätta arbetet med att hitta förbättrande åtgärder och lösningar. En bra början kan vara att utöka kommunikationen mellan elnätsbolagen och slutkunderna. Sådan kommunikation finns i vissa fall redan idag, men det rekommenderas att denna intensifieras för att försöka hitta realistiska lösningar för att minska de problem som uppstår som en följd av elkvalitetsfenomen.    

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:852

Författare

Peter Ekström, Ann Brännlund