Om programmet

Nätanalys och optimering

Programmet fokuserar i första hand på risk- och tillförlitlighetsanalys vilket innefattar att modellera och analysera fysiska elnät. Ett annat område är optimering med avseende att minska risker i elnät.

Programmets utvecklingsprojekt handlar om:

  • Att identifiera och rangordna åtgärdsbehov
  • Att välja optimala åtgärder

Forskningen ska utveckla tillämpningar inom dessa två utvecklingsområden. I övrigt kommer projekten att ha fokus på matematiska metoder, det vill säga på risk- och tillförlitlighetsanalys.