Om programmet

Nätanalys och optimering

Programmets huvudsakliga fokus är nätanalys med avseende på riskanalys som handlar om att testa fysiska elnät. Ett annat område som vi kommer att koncentrera forskningen på framöver är optimering med avseende på risker i elnät.

Våra utvecklingsprojekt handlar om:

  • Att identifiera och rangordna åtgärdsbehov
  • Att välja optimala åtgärder

Forskningen ska utveckla tillämpningar av de här utvecklingsprojekten. I övrigt kommer projekten att ha fokus på matematiska metoder, det vill säga på risk- och tillförlitlighetsanalys.