Om programmet

Nätanalys och optimering

Programmet fokuserar i första hand på risk- och tillförlitlighetsanalys vilket innefattar att modellera och analysera fysiska elnät. Ett annat område är optimering med avseende att minska risker i elnät.

Programmets utvecklingsprojekt handlar om:

  • Att identifiera och rangordna åtgärdsbehov
  • Att välja optimala åtgärder

Forskningen ska utveckla tillämpningar inom dessa två utvecklingsområden. I övrigt kommer projekten att ha fokus på matematiska metoder, det vill säga på risk- och tillförlitlighetsanalys.

Planerade programstyrelsemöten:

PSM2/2024: 240408 (digitalt)
PSM1/2024: 240111 (digitalt)
PSM4/2023: 231204 (digitalt)
PSM3/2023: 230913 (fysiskt alternativt digitalt)
PSM2/2023: 230531 (digitalt)
PSM1/2023: 230328 (digitalt)
PSM4/2022: 221214 (digitalt)
PSM3/2022: 220924 (digitalt)
PSM2/2022: 220428 (digitalt)
PSM1/2022: 220224 (digitalt)