Om programmet

Nätanalys och optimering

Programmet fokuserar på analys av elnät, i första hand risk- och tillförlitlighetsanalys som handlar om att modellera och analysera fysiska elnät. Ett annat område är optimering med avseende på risker i elnät.

Prtrogrammets utvecklingsprojekt handlar om:

  • Att identifiera och rangordna åtgärdsbehov
  • Att välja optimala åtgärder

Forskningen ska utveckla tillämpningar av de här utvecklingsprojekten. I övrigt kommer projekten att ha fokus på matematiska metoder, det vill säga på risk- och tillförlitlighetsanalys.