Seminarium

Seminarier inom Risk- och tillförlitlighetsanalys

Nu redovisar vi resultat och ny kunskap från forskningsprojekten inom risk- och tillförlitlighetsanalys. Våra engagerade forskare sammanfattar den allra viktigaste kunskapen som nu finns framme kring metoder för riskanalys och andra möjligheter att förbereda elnätet för kommande utmaningar.

8 september 2020: Resultat och nyheter från risk- och tillförlitlighetsanalys i elnätet

En inspelning av webbinariet hittar du här!

23 maj 2023: Hur kan MVDC-tekniken öka andelen förnyelsebara energikällor i Sverige?

En inspelning av webbinariet hittar du här!

8 juni 2023: Hur kan elnätsbolagen skapa ett tillförlitligt och robust elnät?

En inspelning av webbinariet hittar du här!