För forskare

Programmets mål och ansökningar om medel

Forskningen ska bidra till ett mer robust elnät med minskad risk för avbrott och fel. Avbrott som ändå sker ska vara så korta som möjligt.

Målet med programmet är att flytta fram positionerna på flera fronter, få fram bättre verktyg och en ökad kunskap om hur riskerna för avbrott minskar så att elnätet successivt blir mer robust. Forskningen utgår från den FoU som tidigare genomförts och som fokuserat på matematiska metoder. Nu fokuserar programmet på elnätets funktion, tillförlitlighet och prestanda och fler projekt handlar om tillämpningar av risk- och tillförlitlighetsanalyser.

Projektansökningar

Du som söker forskningsmedel från programmet ska ladda ner blanketten för projektansökan så att du får med de delar som programstyrelsen bedömer ansökan efter. Du ska också använda den mallen för den tillhörande projektbeskrivning som finns att hämta här till höger.