Organisation

Programstyrelse

Programstyrelsen ansvarar för idéer, strategier, ekonomi och den övergripande planeringen av programmet. Deltagarna granskar och bedömer också forsknings- och projektansökningar och godkänner slutrapporter från programmets projekt.

Programstyrelsen består av följande personer:

Översta raden fr v: Johan Mikkelsen, Öresundskraft, Magnus Brodin, Skellefteå Kraft AB, Fredrik Byström Sjödin, Installatörsföretagen
4e raden fr v: Susanne Stjernfeldt, Energiforsk AB (programansvarig); Henric Johansson, Jönköping Energi; Jenny Paulinder, Göteborg Energi AB (ordförande)
3e raden fr v: Emil Welin, Vattenfall Eldistribution; Carl Johan Wallnerstöm, Energimarknadsinspektionen
2a raden fr v: Göran Hamlund, Elinorr; Mattias Jonsson, Umeå Energi; Hampus Halvarsson, Jämtkraft AB
1a raden fr v: 
Josefine Grundius / Kristoffer Niklasson, Ellevio AB; Mari Jakobsson, Svenska kraftnät; Anders Richert, Elsäkerhetsverket