Tillgångsförvaltning

Tillgångsförvaltning i energisektorn

Alla företag måste på ett eller annat sätt hantera sina tillgångar. Det behövs kunskap och väl genomtänkta processer för att säkerställa en effektiv resurs- och kapitalbindning i företaget. En av de viktigaste frågorna är hur företagen hanterar sina fasta kostnader och hur företaget anpassar sig till förändrade omvärldsfaktorer, såsom energipriser, skatter och styrmedel.

Varje dag fattar olika individer i en organisation beslut som får effekt både på kort och lång sikt. I stort och smått påverkar dessa val ett företags resurser och tillgångar. Strategisk tillgångsförvaltning syftar till att få dessa beslut att grundas på gemensamma spelregler och med en gemensam syn på de långsiktiga målen.

I foldern och den PowerPoint som du kan ladda ned här till höger, ger vi en introduktion och överblick av området tillgångsförvaltning. Vi presenterar verktyg och metoder för hur företag kan arbeta med strategisk tillgångsförvaltning. Råd och erfarenheter från några olika företag i energibranschen, presenteras också.