Den här konferensen är avslutad
23 maj, Digitalt

Hur kan MVDC-tekniken öka andelen förnyelsebara energikällor i Sverige?

Programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys bjuder in till ett halvdagsseminarium där DNV presenterar resultat från en Energiforskrapport om hur likström på mellanspänningsnivå, MVDC, kan anpassa elnätet till den ökade andel förnyelsebara energikällor som energiomställningen innebär.

 

 

 

 

 

 

 

 

I takt med att en ökad mängd decentraliserad elproduktion från förnyelsebara energikällor som sol och vind installeras i samhället, ökar också användningen av likström inom elförbrukningen. För att möta dessa förändringar behöver elnätet anpassas. Ett verktyg för att hjälpa till i den här omställningen är att i större grad nyttja likströmsteknik, DC.

Programmet Risk- och tillförlitlighetsanalys bjuder in till ett halvdagsseminarium där DNV presenterar resultat från Energiforskrapporten MVDC-Teknisk och ekonomisk genomförbarhetsstudie. MVDC står för medium voltage direct current eller likström på mellanspänningsnivå, vilket enligt rapporten skulle kunna stärka elnätens förmåga att hantera förändringarna. 

Webbinariet kommer ge dig kunskap om MVDC och dess möjligheter och utmaningar, samt tillgängliga lösningar och diskussion kring vad som krävs för att tillämpa MVDC. Branschrepresentanter kommer att dela sina erfarenheter från projekt där lösningar har implementerats och testats i praktiken. Ett panelsamtal kommer också att hållas där följande frågor, bland annat, kommer att diskuteras:

  • Vad är möjligheterna med MVDC, och vad är de största utmaningarna?
  • Vad kan vi lära oss från pilotprojekt? 
  • Hur långt har teknikutvecklingen kommit? 
  • Hur kan MVDC-tekniken användas i framtida distributionsnät?

Samtalet modereras av Ambra Sannino på DNV.