2018-08-08

Hundratusentals ålyngel släpps ut

I förra veckan släpptes en halv miljon ålyngel ut utanför Kungälv. Utsättningen är en frivillig åtgärd som bekostas av vattenkraftföretagen inom Energiforsks program Krafttag ål och som för åttonde året genomförs tillsammans med projektet 8+fjordar.

Närmare en halv miljon ålyngel som hade simmat från Saragassohavet till floden Severn i England där de inte kan komma upp, fick på det här sättet en möjlighet att överleva. Ynglen simmar nu runt i det varma vattnet i Lökebergs kile utanför Kungälv där de kommer att växa till  sig ovanligt bra eftersom det är så varmt i vattnet.

Ålen har en komplicerad livscykel genom att den fortplantar sig och föds i Sargassohavet, men spenderar en stor del av sitt liv bland annat i svenska vattendrag. Sedan 1970-talet har invandringen av ålyngel minskat kraftigt och i dag räknas ålen som en akut hotad art. Hotet mot ålen har sannolikt flera orsaker. Påverkan från fiske, vattenkraft, utdikning, klimateffekter och miljögifter är troliga bidrag.

Läs mer om forskningsresultat och annat arbete i Krafttag ål

Nyheter