2024-05-29

Så kan AI kostnadsoptimera kraftvärmens koldioxidinfångning

På ett webbinarium 29 maj presenterade Beibei Dong hur AI-modeller kan hjälpa till att styra koldioxidinfångning med olika målfunktioner såsom att optimera marginalkostnader med hänsyn tagen till ett antal olika parametrar.

Det finns en stor potential att integrera BECCS i kraftvärmeanläggningar som använder biomassa eller avfall för både värme och elproduktion.

I detta webbinarium presenterade Beibei arbetet i sitt projekt med att använda artificiell intelligens för att optimera den dynamiska driften av koldioxidinfångning. AI används för att förutsäga flöden och sammansättning av rökgaser, vilket har en betydande påverkan på koldioxidinfångningen. Dessutom simulerar AI den dynamiska driften av koldioxidinfångning.

Projektet har även föreslagit en regelbaserad metod för att bestämma när och hur mycket koldioxid som bör infångas för att minska kostnaderna, baserat på den marginella kostnaden för koldioxidinfångning. Genom att använda AI-modeller utvärderas prestandan för dessa driftsregler. Ta del av presentationen från webbinariet här.

Nyheter