2022-05-06

Geotermisk värme - en nödvändig del av framtidens fjärrvärmelösningar?

Intresset för geotermi som ett alternativ till framtidens fjärrvärmelösningar är hetare än någonsin. Som en utsläppsfri, bränslefri och fossilfri energikälla uppfyller geotermisk värme de hållbarhetskrav som krävs för att uppnå en fossilfri elproproduktion. Klimatmålen är en drivande kraft till områdets progression, men än finns det många hinder i form av kostnad och teknik som bromsar utvecklingen.

Webbinariet Geotermi – erfarenheter av DjupGeo och tankar om framtiden genomfördes den 5 maj inom Energiforsks värmekluster. På agendan stod försök och erfarenheter av geotermi. Teknik, kostnad och kunskap beskrevs gemensamt av de deltagande energibolagen som kritiska utvecklingsfrågor. 

Utöver att det är en tekniskt komplicerad och ekonomiskt osäker process att borra på de djup som geotermi kräver, hämmas utvecklingen inom området också av det begränsade antal aktörer som har tillräckligt erfarenhet och kunskap om djupborrning. Att kunskapsdelning är avgörande för att geotermi skall få en framtid i vårt energisystem var en slutsats som lyftes under webbinariet.  

Att utveckla tekniken inom området är viktigt både för att kunna erbjuda en mer kostnadseffektiv lösning och för att kapa borrtider. Dagens borrteknik för djupgeotermi är under utveckling. Fler geotermiska borrningar förväntas i Norden och utveckling pågår mot snabbare och billigare borrning, till exempel med hjälp av högfrekventa och energieffektiva hammare, muddrivna hammare för säkrare borrning, och interaktiv styrning av borrparametrar. Även slitstarkare borrkronor, större borriggar och effektivare borrörshantering är under utveckling.  

I programmets avslutande diskussion och frågestund deltog även Signhild Gehlin från innovationsklustret Varmt & kallt. Tillsammans med de övriga talarna hjälpte Signhild till att svara på deltagarnas frågor som bland annat handlade om arbetssätt, framtidsspaningar och tekniska beräkningar. Energiforsk värmekluster hoppas kunna ha fler aktiviteter kring geotermi i framtiden.  

I webbinariet deltog Alexandra Angelbratt från Göteborg Energi, Olof Andersson på Geostrata, Per-Arne Karlsson från St1, Maria Ask från Uppsala universitet och Martin Johansson som talade för Götene Vatten & Värme, Skara-, Skövde- och Vara Energi. 

Nyheter