2016-06-21

Mycket nytt när SEBRA-resultat redovisades

– Tack för ett bra jobb Energiforsk. Roligt att så många från branschen engagerar sig i projektens referensgrupper. Det är ett viktigt stöd till projekten och ökar kvaliteten på resultaten, sa Per Kallner, Vattenfall och ordförande i programrådet för Bränslebaserad el och värmeproduktion, SEBRA.

Under två dagar i förra veckan presenterades ett urval av resultat och ny kunskap från programmet under en konferens som vände sig till energibolag, konsulter, forskare och beslutsfattare.  Forskningsprogrammet, som handlar om förbättringar inom kraftvärmeverk och skogsindustriella pannor, har pågått i fyra år. Det består av ett 50-tal projekt inom systemteknik, processtyrning, material- och kemiteknik samt anläggnings- och förbränningsteknik.

Några reflektioner och funderingar som framfördes i slutet av konferensen sammanfattar kanske det viktigaste som deltagarna tar med sig tillbaka.

– Varenda föredrag jag lyssnar på ger något för min verksamhet i Holmen, sa Magnus Rydstrand från Holmenkoncernen. Jag berörs av allt jag hör. En intressant sak att reflektera över är att energipriserna kanske kommer att vara helt annorlunda om några år och att vi måste förbereda oss för det. Vi har alla samma problem men på olika vis och med olika syn. Det är bra att träffas och prata. Branschen är liten, och det här är ett perfekt forum för att samlas och lära. 

– Jag blir otroligt ödmjuk, utbrast Ulf Björklund, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö och Energi och fortsatte: Titta vad vi har gjort och hur mycket ny kunskap vi har fått fram på fyra år! Men vi har också lite kvar att lära oss, sån här konferens där man träffar andra gör att man kan lösa en del problem över en lunch eller middag.

– Jag trodde mig ha rätt bra koll på SEBRA-programmet och vad det handlar om. Men min största upplevelse av konferensen är att programmet är så brett, att det består av forskning av så olika karaktär – akademiska studier, intervjustudier med projekt med mer mjuka frågor, menade Rikard Norling, Swerea KIMAB.

– Vi har hållit på i många, många år, konstaterade Per Kallner från Vattenfall. Och när man får ta del av alla de här spännande resultaten är det självklart att vi måste fortsätta forska.

Till program och presentationer här! 

 

Nyheter