2020-03-03

Effektivare underhåll av elnätet

Att driva och underhålla elnätet medför höga kostnader. I programmet Underhåll av elnät arbetar energibolag och forskare tillsammans för att ta fram ny kunskap som underlättar och effektiviserar underhållsarbetet, och som samtidigt innebär en hög leveranssäkerhet i elnätet.

Ett väl fungerande elnät kräver ett kontinuerligt underhåll. Målet med programmet är att ta fram kunskap som förbättrar tekniska och ekonomiska beslutsunderlag för när underhåll ska utföras i elnätet. Dessutom tar programmet fram underhållsverktyg och strategier som snabbt kan användas i elnätsbolagens arbete med underhåll. Det här är ett forskningsområde där det finns stora vinster att göra på att samla branschen och undvika företagsspecifika lösningar. 

 Aktiv styrgrupp
Medlemmarna i programmets styrgrupp är engagerade i att komma fram till gemensamma lösningar, berättar Lennart Kjellman som är projektledare:

–Det här är ett mycket aktivt gäng som verkligen jobbar tillsammans för att effektivisera underhållsarbetet i elnätet. Det är ett jättebra klimat i gruppen för att utbyta och testa idéer. Vi får fram tydliga resultat som det har varit lätt att implementera i elnätsbolagen.

 Det är en stor bredd i de ämnen som behandlas i programmet. Det handlar om miljöpåverkan av olika ledningsstolpar, om strömtransformatorer, hur så kallade supratoner påverkar kabelavslut och mycket mer. 

Underhåll när det behövs
–Just nu har vi ett intressant projekt i Kraftringens fördelningsstationer. Projektet ska undersöka hur datainsamling och analys kan förbättra underhållsarbetet. Målet är att nätbolaget bara ska behöva göra underhållsbesök på stationen när det behövs, berättar Lennart Kjellman.

 Kraftringen har stora förhoppningar på resultaten från projektet, som leds av dLabs och pågår till augusti 2020. Projektet bygger på lärdomar från tillverkningsindustrin där arbetet med tillståndsbaserat underhåll, så kallat condition-based maintenance, cbm har pågått i många år. Men forskningen handlar inte bara om att minska kostnader för underhållet utan också om att minska avbrottstiderna.

–Den digitala övervakningen av stationen ger en signal om när det är som mest optimalt att genomföra underhållet. Det gör att vi kan spara tid och pengar. Det här är ett av målen med att digitalisera vår verksamhet, säger Åsa Svensson, vd för Kraftringen Nät AB.

 Nya projektidéer
Underhållsprogrammets uppdragsgivare är cirka 30 stora och små elnätsbolag som tillsammans med ABB och Svenska kraftnät är intresserade av resultaten. I september i år genomförs ett seminarium för att sprida resultat från forskningsprojekten och där utmaningar och framtid kommer att diskuteras i workshops och paneldebatter.

Det finns många intressanta resultat från projekt som har genomförts de senaste åren. Programmet söker också nya projekt som kan göra elnätsbolagen ännu bättre rustade för utmaningar i form av nya mönster i produktion och konsumtion av el:

–Jag är imponerad av det stora engagemang jag ser i branschen, både hos företag och forskare. Just nu efterlyser vi nya projektidéer eftersom vi ser en snabb utveckling som ställer nya krav på framtidens elnät, avslutar Lennart Kjellman.

 Läs mer om Underhåll av elnät

Nyheter