2021-10-20

Är solvärme framtiden?

Nu börjar länder som Tyskland, Frankrike och Österrike att subventionera solvärmeanläggningar vilket gör att priset förväntas sjunka på samma sätt som för solceller tidigare.

Teknikutvecklingen gör också att verkningsgraden blir allt högre. Det framkom under webbinariet Solvärme i Sverige som Energiforsks värmekluster höll i går.

–Det är som en naturlag att ju mer som kan produceras av något desto billigare blir det per enhet, sa Joakim Byström, VD på Absolicon som tillverkar solfångare och en produktionslina för massproduktion av solfångare.

Enligt Absolicon är solvärme i nuläget framför allt intressant för mindre företag som eldar dyrare bränslen, exempelvis pellets. Och om det finns möjlighet att lagra värmen mellan olika säsonger exempelvis i groplager som i Danmark blir solvärme ännu mer intressant.

Europas största solvärmepark

Den största solvärmeparken i Europa byggs just nu på Högslätten i Härnösand. Därifrån kommer solvärme att levereras till Härnösand Energi & Miljö. Enligt Anders Lundgren som är företagets energiingenjör kommer de upp till 1,5 MW som ska levereras från anläggningen inte att påverka driftstrategin mer än att det går åt mindre pellets.

Fjärrvärmekunderna har fått ett solvärmeerbjudande så att de kan välja att köpa solvärme med ett tillägg på ordinarie prismodell. Kunderna är enligt Anders Lundgren intresserade av att köpa solvärme. Solinstrålningen i Härnösand är hög, och solkollektorerna på Högslätten vrider sig mot solen under dagen. Det betyder att de kan fånga upp mycket sol på Norrlandskusten.

Fyra års erfarenhet i Ystad

Ystad Energi har några års erfarenhet av solvärmeanläggningar eftersom företaget placerade solfångare på Ystad arena redan 2017.

–De stora utmaningarna för solvärme är att hitta plats för dem även i Ystad, menar Vinko Culjak som är fjärrvärmechef på Ystad Energi.

Även om det finns mycket ytor kring Ystad så hindrar regelverk placeringen av solvärmeanläggningar på jordbruksmark. Därför tittar man på att placera dem på tak där det finns gott om plats. Solfångarna på Ystad arena, som är en annan typ än de i Härnösand, fungerade bra de första åren som de var i drift men efter drygt två år började det läcka vilket orsakade andra problem, och under sommaren 2021 levererade de ingen värme till fjärrvärmenätet.

Enligt Vinco Culjak är det ännu inte ekonomiskt att installera solvärmeanläggningar för att producera fjärrvärme trots att solvärmen i Ystad ersätter pellets. Det krävs bland annat att montaget förenklas med robusta system och att kunskapen kring installationen ökar hos entreprenörerna för att få ner installationskostnaderna. Så trots att inte anläggningen inte fungerat optimalt är Ystad Energi fortsatt intresserade av solvärme och kanske får framtida anläggningar också placeras på takytor i staden!?

Se också presentationerna från webbinariet Solvärme i Sverige

Nyheter