2023-10-25

Nätverksträffen för branschaktörer med elkrafttekniska utmaningar

– Syftet med träffen är att erbjuda branschaktörer möjligheten att utbyta erfarenheter av elkrafttekniska utmaningar och frågeställningar som uppstått vid anslutning av distribuerad generering och energilager, säger Susanne Stjernfeldt, ansvarig för Energiforskprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering", om den nätverksträff som anordnas tillsammans med DNV i november.

Att det finns ett stort behov bland branschaktörer att utbyta erfarenheter av elkrafttekniska utmaningar vid distribuerad generering är anledningen till att projektet inleddes under 2023. 

– Utmaningarna kring distribuerad generering är nya för branschen och därför är det så bra att det här nätverket startat så att folk kan mötas och dela med sig av sina erfarenheter. Alla företag som vill engagera sig får gärna gå med i nätverket, och premiärträffen är ett perfekt tillfälle att få insyn i vårt arbete, säger Susanne Stjernfeldt.

Inom Energiforskprogrammet Elnätens hållbara teknikutveckling- och digitalisering bedrivs projektet Nätverk inom anslutning av distribuerad generering av DNV. Projektet ska skapa ett nätverk för nätbolag och andra branschaktörer som arbetar med anslutning av distribuerad generering. Den 20 november hålls den första träffen inom projektet.

Under dagen kommer presentationer och diskussioner hållas inom temat elkraftstekniska utmaningar och möjliga lösningar samt kravställningar kopplade till anslutning av distribuerad energi. Träffen innebär också en möjlighet att nätverka och dela erfarenheter och frågeställningar med andra aktörer.

På träffens agenda finns bland andra Henrik Hemark från DNV som kommer att prata om nätkodernas betydelse för utmaningar kopplade till ökad andel distribuerade energikällor. Arne Berlin och Alexandra Diljagardarsdottir från Vattenfall Eldistribution kommer att prata om sina lärdomar från forsknings- och utvecklingsprojektet som undersöker hur smart styrning av lokal elproduktion via solceller och energilager kan bidra till utvecklingen av framtidens hållbara energisystem. Se fler programpunkter härFör den som vill hålla i en presentation på träffen finns möjligheten att meddela det i anmälningsformuläret.

Läs mer om nätverksträffen här, eller anmäl dig direkt här

Har du frågor om nätverket, kontakta Matilda Arvidsson på DNV som är projektledare. 

 

Nyheter