2018-08-31

Välbesökt konferens och ny metod för FCR-D

Nu är CIGREs 47 världskonferens avslutad. Drygt 3750 deltagare och mer än 300 utställare var på plats, vilket är rekord. Nordiskt samarbete kring ny metod för FCR-D presenterades.

Niklas Modig på Svenska kraftnät presenterade en metod för att ta fram nya krav på automatisk frekvensreglering för störningsreserv, FCR-D. De nya kraven omfattar både stabilitet och prestanda för att säkerställa att kraftsystemet ska fortsatt vara inom tillåtna gränser även då ett dimensionerat fel inträffar vid lägst rotationsenergi (inertia).

– Vårt förslag innebär att kraven ska uppfyllas genom att det genomförs lokala prekvalificeringstester på de enheter som ska leverera tjänsten. Uppfyller enheterna kraven för systemtjänsten kommer de att få full kapacitet. Uppfyller enheterna endast prestandakravet till 50 % kommer de att få 50 % av den fulla kapaciteten, så länge de uppfyller stabilitetskravet.

Arbetet med att ta fram metoden kring automatisk frekvensreglering för störningsreserv har tagits fram gemensamt av Svenska kraftnät, Fingrid, Statnett och Energinet.

Artikelförfattare: Mikko Kuivaniemi Fingrid, Niklas Modig och Robert Eriksson Svenska kraftnät.

Poster: New primary reserve requirements in the Nordic Synchronous area –
Designing the disturbance reserve

 

Nyheter