2022-02-15

Stor kartläggning av kostnader för ny elproduktion

En ny rapport från Energiforsk visar vilka kostnader som är aktuella för ny elproduktion i Sverige. Nytt i den här studien, i jämförelse med tidigare år, är systemperspektivet som belyser vilken roll olika anläggningar och aktörer kan få i ett framtida energisystem.

Åsa Elmqvist är ansvarig projektledare på Energiforsk för rapporten El från nya anläggningar:

– Vi har tagit fram ett underlag som klargör förutsättningarna för olika kraftslag. Alla produktionsslag kommer behöva bidra med sina förmågor om vi ska nå våra mål. Det handlar inte om att ställa ett produktionsslag mot ett annat. Ett av rapportens viktigaste resultat är att vi kan se att elproduktionskostnaderna har gått ner kraftigt under de senaste åren och att det finns stora möjligheter att bygga billig elproduktion.

Kunskap om vad olika tekniker kostar är en nyckel för att energiomställningen ska kunna ske samhällsekonomiskt effektivt. Teknikutveckling och nya energislag innebär stora prisförändringar som kräver nya beräkningar. Rapporten ger en övergripande aktuell och jämförbar bild av elproduktionskostnader för kommersiellt tillgängliga tekniker med en beskrivning och redovisning av de faktorer som påverkar elproduktionskostnaderna.

– I den här rapporten har vi, till skillnad mot många liknande kostnadsstudier, haft som utgångspunkt att komma de faktiska förhållandena så nära som möjligt eftersom det också ger svar på frågan varför vissa tekniker byggs idag och andra inte. Det energisystem som byggts upp i Sverige under många år står inför förändringar som kräver anpassningar för att säkerställa leveranssäkerhet och efterleva krav på hållbarhet i alla aspekter, säger Åsa Elmqvist.

Presentation av resultaten 15 februari

Resultaten från projektet presenteras på ett webbinarium idag tisdag 15 februari mellan kl. 10.00-12.00. Är du intresserad av att delta, maila till kontakt@energiforsk.se 

Om rapporten

Rapporten har tillkommit genom ett samarbete mellan ett antal aktörer i energibranschen med en gemensam önskan om att bidra till nyanserade diskussioner kring konkurrenskraften mellan olika produktionstekniker, vilket är nödvändigt för att ge en uppfattning om vilken roll olika anläggningar och aktörer kan få i ett framtida energisystem.

Du hittar rapporten här.

Nyheter