2019-01-23

Att automatisera elnäten

Här handlar det om att införa standarden IEC 61850 för kommunikationsnät, automation- och kontrollsystem i kraftsytemen. I projektet genomförs regelbundna nätverksträffar där nyheter och erfarenheter sprids och diskuteras i energibranschen.

Nätverket är ett bra sätt för intresserade i kraftbranschen att byta erfarenheter och att ta emot nyheter kring den internationella standarden IEC61850 inom området mer automation i eldistributionsnätet.

Genom att arrangera regelbundna möten mellan användare, kunder och högskolor ökar informationsbytet och samförståndet kring utvecklingen och modernisering av elförsörjningens infrastruktur. Nätverksmötena bidrar också till att standarden och dess användningsområden snabbare införs i energibranschen.

–Den mest betydande nyttan för energiföretagen är att man närmar sig en gemensam branschstandard för automation i elkraftsystem. Ju mer erfarenheter, negativa som positiva, som sprids och går att ta del av,desto fler problem kan lösas på vägen mot en ny och gemensam standard för alla, säger Florin Stelea, Sweco Energuide som är projektledare.  

Ett par träffar om året
På varje nätverksträff presenteras nyheter och erfarenheter diskuteras för att skapa en gemensam bild av hur branschens problem och framsteg ser ut. Det kan till exempel vara på vilket sätt ska en station IEC 61850 moderniserings projekt skall drivas, hur ska dokumentation hanteras enligt  standarden och hur det en sådan anläggning ska effektivt underhållas. Under mötet  redovisas också vad som görs internationellt inom standardisering inom IEC / SEK TK57 och även i CIGRE. Sverige bidrar i olika arbetsgrupper som jobbar med att införa standarden i stor skala. 

Läs mer om projektet. 

Nyheter