2022-11-14

Svårt nå 2030-målet med sänkt reduktionsplikt

Med sänkt reduktionsplikt blir det svårt att nå 2030-målet, att till 2030 minska transportsektorns klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010. Det kommer 2030-sekretariatet fram till i den senaste versionen av rapporten ”Gör inte om, gör rätt!”

I regeringens budgetproposition för 2023 ingår bland annat att reduktionsplikten från 2024 ska sänkas till EU:s miniminivå, men även sänkt skatt på bensin och diesel och flera andra åtgärder som kan påverka transportsektorns utsläpp.

2030-sekretariatet kommer i rapporten ”Gör inte om, gör rätt!” fram till att budgetpropositionen kommer öka transportsektorns utsläpp väsentligt jämfört med den tidigare tänkta utvecklingen.

Inom ramen för projektet 2030-pusslet har Profu genomfört kvantitativa modelleringar av vad sänkt reduktionsplikt skulle innebära. Slutsatsen från 2030-sekretariatet är att en drastiskt sänkt reduktionsplikt är mycket svår att kompensera för.

I rapporten skriver 2030-sekretariatet:

”Eftersom utsläppen redan sedan tidigare inte fullt ut följt den minskningskurva som krävs för att nå 2030-målet (se nedan), blir det än viktigare att, som också Klimatpolitiska rådet efterlyser, få ökad tydlighet i hur planen för att nå 2030-målet ser ut.”

2030-målet är ett delmål i Sveriges klimatpolitiska ramverk. Ramverket antogs av Riksdagen 2016, där sju av åtta partier var för, och trädde i kraft den 1 januari 2017.

Läs rapporten ”Gör inte om, gör rätt!” här.

Nyheter