2022-02-23

Stort intresse för omprövningsfrågan inom vattenkraft

I början av februari presenterade Energiforsk två nya rapporter inom Vattenkraftens miljöforskningsprogram – Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft och Regelverket för undantaget mindre stränga krav inom vattenförvaltningen – på ett välbesökt webbinarium.

Publiken fick även ta del av Havs- och vattenmyndighetens syn på omprövningarna och Vattenkraftens miljöfond om pågående samverkansprocesser.

Johan Tielman, miljöexpert på Fortum, och ledamot i styrgruppen för vattenkraftens miljöforskningsprogram, delar med sig av sina tankar om vad som fångade åhörarnas intresse mest och vilka insikter som han själv tar med sig från diskussionerna:

- Jag tror att presentationerna från Stefan Grundström på Sweco om N2000 och Claes Hedenström på Capril om undantag väckte många tankar. Båda dessa områden kommer att vara centrala i många av de kommande prövningarna. Vi är många som just nu ställer oss ungefär samma frågor och det krävs ett prestigelöst samarbete från alla parter för att NAP (Nationella planen för omprövning av vattenkraft) ska kunna genomföras i tid och med rimliga insatser.

Anna Jivén på Vattenkraftens miljöfond gav deras syn på pågående samverkansprocesser samt utmaningar och kunskapsbehov inom dessa:

- Jag tror att den viktigaste frågan framöver blir att domstolen ska kunna ta vara på den kunskap som samlas in under samverkan och att få till kopplingen mellan samverkan och prövning. Presentationerna och diskussionerna under webbinariet visar att det finns en stor potential i nygamla SVC (Svenskt vattenkraftcentrum) att bistå med kunskap i omprövningarna.

Bertil Wahlund, ansvarig för forskningsprogrammet på Energiforsk, lyfter fram intresset för omprövningsfrågan i stort:

- Vi är inte förvånade över att det finns ett stort engagemang och intresse för frågan med tanke på att det kommer vara en så pass viktig fråga i många år. Och lägger vi till dimensionen energiomställningen och klimatförändringar, blir den ännu viktigare och större fråga. Förutom att vi måste lära av varandra, finns ett väldigt stort behov av ny kunskap, något vi kommer att ta oss an inom SVC och andra forskningssatsningar.

Energiforsk har samlat ihop paneldeltagarnas tankar kring vilka kunskapsbehov som finns inom området. Du hittar dessa, tillsammans med svar på frågorna som ställdes under webbinariet här.

 

Rapporterna som presenterades under webbinariet

Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft

Regelverket för undantaget mindre stränga krav inom vattenförvaltningen

 

Nyheter