Rapport

Regelverket för undantaget mindre stränga krav inom vattenförvaltningen

En god vattenmiljö och en effektiv tillgång till el från vattenkraft är viktigt för Sverige. För att lyckas uppnå detta krävs en avvägning mellan de här två samhällsintressena.

Regeringen har godkänt en nationell plan för att uppnå moderna miljövillkor i den svenska vattenkraften. En riktlinje är att en påverkan på mer än 1,5 TWh eller 2,3 procent innebär en betydande negativ påverkan på vattenkraften. Största möjliga hänsyn ska därför tas till det här riktvärdet. För att klara det måste undantag göras, vilket är helt i linje med vattendirektivet under förutsättning att ett antal villkor är uppfyllda.

Rapporten ger förslag på metoder och tillämpningar i en stegvis process för att uppfylla regelverkets krav om undantaget mindre stränga krav enligt artikel 4(5) i vattendirektivet.

Nyheter

Ny rapport om elnätens automatisering - mänsklig tillit i fokus

Har svenska hushåll tillit nog för att hantera den genomgripande förändring av samhället som det skulle innebära att implementera smarta elnät?

27 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Fyra år av forskning på en dag – konferens om hållbar vattenkraft

Hur ställer vi om vattenkraften till moderna miljövillkor? Det var temat på slutkonferensen för Vattenkraftens miljöforskningsprogram.

23 jun 2022 - Vattenkraft


Markus Wråke till regeringens nya elektrifieringsråd

Regeringen har som en del av Elektrifieringsstrategin tillsatt ett elektrifieringsråd som ska stödja regeringens arbete med att genomföra den nya strategin. En av de utsedda ledamöterna är Energiforsks vd Markus Wråke.

23 jun 2022


Näringspellets av slam och aska sluter kretslopp och skapar cirkulär ekonomi

Att producera näringspellets av skogsindustriella restprodukter kan sluta kretslopp och skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi.

22 jun 2022


Banbrytande övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare revolutionerar elbranschen

Övervaknings- och skyddsmetoder för lindningskopplare (on-load tap changers/OLTC), kan förutsäga och minimera oplanerade avbrott och säkerställa avbrottsfri strömförsörjning.

20 jun 2022 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:766

Författare

Claes Hedenström