Rapport

Regelverket för undantaget mindre stränga krav inom vattenförvaltningen

En god vattenmiljö och en effektiv tillgång till el från vattenkraft är viktigt för Sverige. För att lyckas uppnå detta krävs en avvägning mellan de här två samhällsintressena.

Regeringen har godkänt en nationell plan för att uppnå moderna miljövillkor i den svenska vattenkraften. En riktlinje är att en påverkan på mer än 1,5 TWh eller 2,3 procent innebär en betydande negativ påverkan på vattenkraften. Största möjliga hänsyn ska därför tas till det här riktvärdet. För att klara det måste undantag göras, vilket är helt i linje med vattendirektivet under förutsättning att ett antal villkor är uppfyllda.

Rapporten ger förslag på metoder och tillämpningar i en stegvis process för att uppfylla regelverkets krav om undantaget mindre stränga krav enligt artikel 4(5) i vattendirektivet.

Nyheter

Famtidens energimarknadsdesign

Anpassningar för framtidens energimarknadsdesign är temat för CoordiNets tredje Stakeholder Forum den 25 november. Mötet är ett hybridevent som hålls från Bryssel, men du kan också följa det via länk!

21 okt 2021 - Trygg elförsörjning


Är solvärme framtiden?

Nu börjar länder som Tyskland, Frankrike och Österrike att subventionera solvärmeanläggningar vilket gör att priset förväntas sjunka på samma sätt som för solceller tidigare.

20 okt 2021 - Värme och kyla


Nytt om att integrera sol och vind

För att nå en samhällsekonomisk och hållbar elförsörjning som tar hänsyn till alla konsekvenser av olika alternativ, har många frågat sig vad den totala kostnaden är för att integrera sol och vindkraft i elsystemet.

13 okt 2021 - Sol och vind


Energikrisen visar på vikten av alternativa energikällor

Den högaktuella energikrisen med höga elpriser som följd synliggör många frågor som vi i Sverige måste fatta beslut om för att lyckas med omställningen till framtidens energibehov. I gårdagens inslag i Aktuellt pratar Energiforsks vd Markus Wråke om energikrisen och vad de höga elpriserna i Europa beror på.

8 okt 2021


Mötesplats för flexibilitetsmarknader

Vad finns att lära av de svenska demonstrationerna i CoordiNet och hur ser prissättning ut i ett system dominerat av förnybar elproduktion? Det är frågor som diskuteras under ett webbinarium den 18 november.

8 okt 2021 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2021:766

Författare

Claes Hedenström