2016-04-13

Markus Wråke utsedd till ny vd för Energiforsk

Styrelsen för Energiforsk har utsett Markus Wråke till ny vd för Energiforsk. Wråke kommer närmast från IVL Svenska Miljöinstitutet och tillträder som vd under hösten 2016.

–Energisektorn i världen, EU och Sverige genomgår för närvarande stora förändringar inom såväl produktion, användning och aktörer som när det gäller rollfördelningen på marknaden. Det är en omstöpning som skapar stora möjligheter för Energiforsk. Vi är därför väldigt stolta över att vi har kunnat knyta Markus till oss, för att som ny vd positionera och leda Energiforsk in i rollen som energibranschens ledande forskningsorganisation, säger Jan Samuelsson, ordförande i Energiforsk.

Markus Wråke, som är född 1973, har lång erfarenhet av forskning och av att leda forskningsuppdrag både nationellt och internationellt. Markus, som är civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Göteborg, kommer närmast från rollen som chef för energisystemanalys inom IVL Svenska Miljöinstitutet. Tidigare var han bland annat enhetschef vid Intenationella Energibyrån IEA med ansvar för energitillförsel och energiteknik och för de långsiktiga energiscenarier som IEA tar fram.

– Som en nod i svensk energiforskning kan Energiforsk spela en viktig roll i att utveckla den svenska energisektorn och att stärka svensk konkurrenskraft. Det ska bli fantastiskt roligt att få arbeta med detta, säger Markus Wråke.

Energiforsk är en opartisk aktör som driver och koordinerar nationella och internationella forskningsprogram och -projekt till nytta för framtidens energisystem. Företaget bildades i slutet av 2014 genom en sammanslagning av forskningsverksamheterna i Elforsk, Värmeforsk, Fjärrsyn och Svenskt Gastekniskt Center och företagets fokus läggs nu på utveckling av verksamheten genom nya forskningsområden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Samuelsson, ordförande för Energiforsk,
telefon 070 512 03 80, jan@jsadviceab.se
Markus Wråke, telefon 010-788 65 21, markus.wrake@ivl.se

Nyheter