2019-03-15

Energisystemet i en ny tid

Svensk el och värme är två centrala möjliggörare i omställningen till det hållbara samhället. Det stod klart när forskningsprogrammet Nordeuropeiska Energiperspektiv, NEPP under onsdagen presenterade sina forskningsresultat på en halvtidskonferens i regi av Energiforsk och Profu.

NEPP har nu kommit halvvägs i arbetet med att ta fram förslag på balanserade och hållbara utvecklingsvägar för energisystemet. På konferensen presenterades 12 forskningsprojekt för nästan 200 deltagare. 

–Resultaten i halvtid visar tydligt att svensk el och fjärrvärme redan idag är två centrala möjliggörare i omställningsarbetet, men vi har stora utmaningar framför oss, säger Kjerstin Ludvig på Profu.

Utmaningarna handlar om leveranssäkerhet, effekt- och flexibilitet, om vattenkraften som måste få en ökad roll i elsystemet och samtidigt ges nya moderna miljövillkor. Fjärrvärmens roll måste utvecklas så att till exempel dess potential som flexibilitetsresurs tas till vara, och hållbarhetsaspekter och bränslen måste hanteras.

I NEPPs halvtidsrapport finns utförliga beskrivningar av alla pågående projekt. Halvtidsrapporten kan laddas ner här. 

Markus Wråke, Energiforsk samtalade med Robert Andrén, Energimyndigheten om hur vi tillsammans kan nå riksdagens energi- och klimatmål.

–Jag gläds åt att fokus i energibranschen alltmer är hur man hjälpa andra sektorer att ställa om. Men för att lyckas måste vi bli bättre på att arbeta tillsammans med fler organisationer än de vi samarbetat med traditionellt, menade Markus Wråke.

–Vi behöver hitta aktörer som är beredda att testa innovationer och se till att forskningsresultat kommersialiseras. Vi behöver se konkreta förslag nu, det duger inte bara att snacka för att nå omställningen, sa Robert Andrén och fortsatte:

–Jag vill gärna se Energimyndigheten som den aktör som har bäst helhetssyn och den aktör som ska leda omställningen. Genom att samla akademi, stat och näringsliv är NEPP ett verktyg och en viktig plattform för arbetet kring energiomställningen!

Presentationerna från konferensen kan laddas ner från konferenswebben.

 

Nyheter