2020-12-10

Stor satsning på elektrifiering och sektorkoppling

Nu stärks Energiforsks position som noden i svensk energisystemforskning när vi tillsammans med Chalmers och ett antal andra forskningsorganisationer beviljas programförslaget Mistra Electric Transitions – forskning om ett hållbart energisystem.

Programmet, som har en budget på ca 60 Mkr över fyra år, fokuserar på hur elektrifiering och tätare kopplingar mellan transport-, industri och elsystem kan förbättra energisystemet. Det skiljer sig från ett traditionellt angreppsätt där el, värme, transporter och industri hanteras var för sig. Målet med programmet är att snabba på omställningen till ett hållbart och effektivt energisystem.

Den här satsningen, där vi ska jobba med elektrifiering, sektorkoppling och vätgasfrågan bland annat, kommer att göra en verklig skillnad för att snabba på den positiva omställningen av det svenska energisystemet som nu pågår, säger Markus Wråke, VD på Energiforsk som kommer att vara värd för programmet.

Gemensam satsning
Mistra Electric Transitions är ett exempel på Energiforsks arbetssätt att knyta ihop akademin med industrin och det offentliga i en gemensam satsning. Programmet är ett tvärvetenskapligt konsortium tillsammans med Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, University of Exeter, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. I programmet deltar också Egain, Fortum, Göteborg Energi, Hitachi-ABB, Nordion Energi, Stockholm Exergi, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Utilifeed.

Samarbetet med företagen och Svenska Kraftnät är jätteviktigt. Vi vill att forskningen ska få snabbt genomslag och göra nytta där den behövs mest, fortsätter Markus Wråke

Filip Johnsson, professor vid Chalmers, är vetenskaplig ledare i konsortiet.

–Jag ser verkligen fram emot att genomföra detta. Tillsammans med svensk energiindustri och Energiforsk tror jag vi kommer kunna visa både på de stora möjligheter som finns från sektorkopplingar mellan energi och industri, och ge stöd för hur omställningen kan genomföras på bästa sätt, säger Filip Johnsson

Målet med Mistra Electric Transitions är att:

  • beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva lösningar som leder till ett fossilfritt energisystem, med fokus på elektrifiering och sektorkoppling
  • analysera hur fossilfria tekniker och infrastrukturer kan införas för att nå Sveriges utsläppsmål
  • visa hur energiomställningen kan stötta en positiv samhällsekonomisk utveckling

Programmets budget är 50 Mkr över fyra år från Mistra och de företag som är med i satsningen bidrar med 10 Mkr.

Mer information: Markus Wråke 08-677 27 49.

Nyheter