2021-03-11

Varning med talat meddelande

Ett nytt varningssystem har testats vid Statkrafts vattenkraftanläggning i Harrsele i Västerbotten. Det är ett system som både kan sända varningssignaler och ett talat klartextmeddelande.

Tekniken som har utvärderats baseras på en speciell vågledarteknik där ljudvågorna riktas i en avgränsad ljudkon i samma riktning som högtalaren är riktad Det gör det möjligt att sända både varningssignaler och talat meddelande med väldigt god hörbarhet också på långt avstånd.

Projektet baseras på tidigare utförda utvärderingar som publicerats i de så kallade varningsrapporterna som tydligt har visat på behovet av ett varningssystem som kan sända talat meddelande.

–Det är viktigt att den som ska sända varningen tar hänsyn till vilken varningssignal som ska användas. Den mänskliga hörseln uppfattar högfrekventa ljud bättre än låga. Men lågfrekventa ljud är mer fördelaktiga eftersom de kan färdas längre, säger Oliver Türk, CRD Protection som varit projektledare.

Resultatet visar att det utvärderade varningssystemet vid Harrsele vattenkraftanläggning uppfyller kraven enligt standarden. Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten Varning till allmänheten med elektroakustiska ljudsändare.

Nyheter