2021-04-12

Nu höjs effekten på de svenska flexmarknaderna!

Missa inte CoordiNet-forum som Energimyndigheten arrangerar torsdagen den 6 maj mellan 9 och 12.

Just nu pågår demonstrationer av flexibilitetsmarknader i Uppland, Skåne, Västernorrland/Jämtland och på Gotland. Här kommer de viktigaste erfarenheterna från demonstrationerna under den senaste vintern att redovisas. 

Var med i en diskussion om hur flexmarknaderna behöver utvecklas, hur flexibilitetsleverantörer och aggregatorer kan få fungerande affärsmodeller, och om hur mängden flexibilitet som erbjuds på marknaderna på sikt ska kunna öka.

Anmäl dig här!

CoordiNet ska utveckla lokala marknader för flexibla kunder. Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät har tillsammans med Uppsala kommun, Expektra, Energiforsk och andra aktörer i Europa forskningsmedel från EU:s ramprogram Horizon2020. Målet är att frigöra effektflexibilitet för att möta elnätens framtida utmaningar. Det här är nummer 6 av CoordiNet-forum i Sverige. 

Vad: Webbinariet CoordiNet-forum
Dag: Torsdagen den 6 maj 2021
Tid: 09.00 – 12.00

Preliminär agenda för dagen och anmälan här!

Mer om CoordiNet i Sverige här. 

Nyheter