2016-05-03

Nytt system för att mäta fukt i betong

För första gången har en vetenskaplig studie gjorts som systematiskt studerat fuktförhållanden i reaktorinneslutningarnas betongkonstruktioner – en ständigt aktuell fråga för branschen.

Mikael Oxfall, som är anställd på Vattenfall i Älvkarleby och industridoktorand i Lund, har sedan 2010 jobbat med frågan genom att testa ett mätsystem som han nu anser har tillräckligt hög noggrannhet.

– Kombination av mätningar och nya modeller är det viktiga här! Jag har anpassat modellen efter verkliga förhållanden och modellen har sen validerats mot faktiska mätningar, säger Mikael

Arbetet har handlat om att utveckla en ny mätuppställning för att fastställa mängden fukt i tjocka betongkonstruktioner, att genomföra långtidsmätningar i olika reaktorinneslutningar, att jämföra mätresultat med beräknade värden och att utveckla modellerna så att de bättre stämmer överens med mätvärdena för att kunna simulera framtida förhållanden.

Den 3 juni läggs avhandlingen fram och Mikael disputerar då på Lunds Tekniska Högskola, avdelningen Byggnadsmaterial. Därefter går han tillbaka till sin anställning på Vattenfall och ser fram emot att fortsätta jobba med kraftindustrins betongfrågor.

– Det skiljer något mellan olika kraftslag, men till stor del är det samma frågeställningar som är relevanta för kärnkraftens och vattenkraftens betongkonstruktioner, avslutar Mikael Oxfall.

Vill du veta mer så kom och lyssna på Mikael och andra forskare på Kraftindustrins betongdagar som hålls den 24 och 25 maj i Älvkarleby. Mer om program och anmälan här!

Nyheter