2016-03-01

Miljön vinnare när fjärrvärme ersätter fossilt i industrin

Ny handbok med goda exempel och inspiration för industriföretag som önskar byta till fjärrvärme i sina industriprocesser. Här beskrivs olika drivkrafter, vad som krävs och hur man gör.

Fjärrvärme kan ersätta flera andra energislag i en industri. Totalt sett innebär det nästa alltid en energieffektivisering att använda fjärrvärme sett till hela energisystemet – från källa till användning av energin. Det är det som menas med systemsyn.

Här finns flera exempel på lyckade konverteringar till fjärrvärme. Ofta är det fossila bränslen som olja och gasol som ersätts med betydligt mer miljöanpassad fjärrvärme. Handboken innehåller bland annat en checklista  för att utreda frågor kring teknik, ekonomi och miljö.

Handboken är baserad på rapporten Att använda fjärrvärme i industriprocesser som rekommenderas för fördjupad läsning. 

Nyheter