2020-04-20

Samlad information om termiska energisystem

Idag finns flera internationella plattformar för kunskapsutbyte och omvärldsbevakning av värme- och kylsystem, men det saknas en liknande motsvarighet i Sverige. Linköpings universitet och Energiforsk bygger information på webben för att öka kunskap och bevakning av vad som händer inom termiska energisystem.

–Det sker mycket forskning inom fjärrvärme internationellt, men det har saknats en plattform som fokuserar på Sverige. Hemsidan blir ett smidigt sätt att hålla sig uppdaterad inom branschens viktigaste fokusområden, säger Julia Kuylenstierna som är ansvarig för Energiforsks forskningssatsning FutureHeat.

Nu lanseras plattformen på Energiforsks hemsida. Målet med satsningen är att  bidra till en fortsatt utveckling av förnybara och konkurrenskraftiga svenska system för värme och kyla. Förutom workshops och seminarier för erfarenhetsutbyte samlas information och länklistor på Energiforsks hemsida. Här finns vetenskapligt material som artiklar och publikationer, men också material från konferenser och annat som belyser fjärrvärme och fjärrkyla ur olika perspektiv.

–I Sverige har vi länge legat lång framme vad det gäller fjärrvärme, men nu när branschen står inför nya utmaningar behöver vi en arena för utbyte av erfarenheter. Det här är tänkt att fungera som en kunskapsbank med syfte att samla den senaste forskningen inom området, säger Therese Nehler som är ansvarig för projektet på Linköpings universitet.

International platform for thermal energy research

 

 

 

 

 

Nyheter