2021-06-28

Bli flexibilitetsleverantör nästa vinter

Nu finns det möjlighet att medverka som flexibilitetsleverantör under den sista vintern i EU-projektet CoordiNet. Fram till den 12 augusti pågår utlysningen för den svenska demon i projektet.

Sen mitten av april kan olika typer av flexibilitetsresurser som industrier, energilager, byggnader, aggregatorer, värmeproducenter och förnybara elproducenter ansöka om att delta i den svenska demon.

Färre flaskhalsar
På fyra platser i Sverige kommer CoordiNets demo att fortsätta där även nya marknader för nättjänster kommer att testas. Det handlar om att minska flaskhalsar och kapacitetsbrist i elnätet och att skapa ett säkert och stabilt elsystem.

Det är 156 500 Euro som ska fördelas. Ansökningarna utvärderas efter kriterierna prisnivå på bud, teknisk excellens, innovationshöjd av resurs och dess styrning. Man kommer också att titta närmare på implementering och antal timmar som bud kommer att kunna skickas till marknaden. Ansökan är öppen till den 12 augusti.

Läs med och ansök på CoordiNets websida. 

Nyheter