2021-03-11

Ökad dammsäkerhet med optiska fibrer

Nu finns det resultat från en studie av hur optiska fibrer kan användas för att mäta läckage och rörelse i dammanläggningar genom att utvärdera egenskaper och följa förändringar i dammens material.

Det är resultat från Vattenfalls testdamm i Älvkarleby som visar att man kan få fram seismiska gånghastigheter och information om när materialets egenskaper avviker från det normala.

Genom att mäta temperaturen kan läckage detekteras och genom töjningsmätning kan man upptäcka om materialet rör sig. Många av de installationer som finns i svenska dammar kan också användas för akustisk mätning, så kallad Distributed Acoustic Sensing, DAS som har utvecklats de senaste åren.

–Våra studier indikerar att de här analysmetoderna kan användas för att utvärdera materialegenskaper och följa förändringar vilket innebär att fiberbaserad mätmetodik kan utvecklas vidare, säger projektledaren Sam Johansson på Hydroresearch. 

Utvärderingen skulle också kunna förbättras genom att inkludera effekten av nederbörd och andra yttre faktorer.
Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten Distributed Acoustic Sensing for detection of defects in the test dam at Älvkarleby 

Nyheter