Rapport

Distributed Acoustic Sensing for Detection of Defects in the Test Dam at Älvkarleby

Optiska fibrer för att mäta läckage eller rörelse finns i nästan 100 dammar i Sverige idag. Det betyder att man kan få fram seismiska gånghastigheter och information när materialets egenskaper avviker från det normala.

Genom att mäta temperaturen kan läckage detekteras och genom töjningsmätning kan man upptäcka om materialet rör sig. Flertalet installationer kan också användas för akustisk mätning, så kallad Distributed Acoustic Sensing, DAS. Utvecklingen av DAS har gått snabbt framåt de senaste åren.

Här redovisas resultat från Vattenfalls testdamm i Älvkarleby som visar att seismiska gånghastigheter kan fastställas och extraheras och ge information om avvikande materialegenskaper. Om det här överensstämmer med inbyggda defekter kommer att bedömas när läget för de olika defekterna presenteras.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:732

Författare

Sam Johansson, Sophie Beaupretre, Anaïs Boue, Anna Stork