Projektförslag

Projektförslag välkomnas!

Välkommen att skicka din projektidé eller ditt färdiga projektförslag för beslut i dammsäkerhetsprogrammets styrgrupp. Det finns också möjlighet att ansöka om omkostnadsersättning för presentation av konferensbidrag eller för examensarbeten inom dammsäkerhetsområdet.

För att lämna en projektidé eller ett projektförslag använd mallen till höger. Kriterier för ersättning av omkostnader relaterat till examensarbeten eller vid presentation av konferensbidrag finns också här till höger på sidan. 

Skicka underlag till Carolina Holmberg