Styrgrupp

Styrgrupp

Styrgruppen för dammsäkerhetsprogrammet styr inriktningen av programmet och initierar projekt och annan verksamhet i programmet. Det är styrgruppen som fattar beslut om att genomföra projekt, som löpande följer projekten och som godkänner slutrapporter.

Peter Viklander, Vattenfall, ordförande
Anders Isander, Uniper, vice ordförande
Romanas Wolfsborg, Vattenfall
Linda Ormann/Helena Björkman, Fortum
Anders Sjödin, Statkraft
Daniel Sjöstedt , Skellefteå Kraft
Henrik Arver, Vattenregleringsföretagen, adjungerad
Maria Bartsch/Rikard Hellgren, Svenska kraftnät, adjungerade
Carolina Holmberg, Energiforsk, adjungerad