Om programmet

Syfte och mål

Utvecklingsprogrammet bidrar med kunskap i det strategiska arbetet med dammsäkerhet och är till nytta för den svenska vattenkraftproduktionens långsiktiga utveckling.

Programmet har under tjugo år drivits i samverkan mellan dammägare och Svenska kraftnät. Syte och mål med forskning och utveckling i programmet är att:

  • främja dammsäkerhetsutvecklingen genom relevanta och angelägna utvecklingsprojekt samt kunskaps- och kompetensutveckling inom dammsäkerhetsområdet
  • möjliggöra för vattenkraftföretagen att behålla och vidareutveckla en uthålligt hög nivå på dammsäkerhet
  • långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy
  • ge stöd åt fortsatt utveckling av branschens riktlinjer, RIDAS

Arbetsrutiner

Ladda ner dokumentet till höger som beskriver hur projekt tas fram, beställs, genomförs, granskas och hur resultaten godkänns.