Om programmet

Syfte och mål

Utvecklingsprogrammet bidrar med kunskap i det strategiska arbetet med dammsäkerhet och är till nytta för den svenska vattenkraftproduktionens långsiktiga utveckling.

Programmet har under tjugo år drivits i samverkan mellan dammägare och Svenska kraftnät. Syfte och mål med programmet är att:

  • främja dammsäkerhetsutvecklingen genom relevanta och angelägna utvecklingsprojekt samt kunskaps- och kompetensutveckling inom dammsäkerhetsområdet
  • möjliggöra för vattenkraftföretagen att behålla och vidareutveckla en uthålligt hög nivå på dammsäkerhet
  • långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy
  • ge stöd åt fortsatt utveckling av branschens riktlinjer, RIDAS

Prioriterade områden

Programmets styrgrupp har genomfört strategidiskussioner om framtida behov och har identifierat fem prioriterade områden som programmet främst arbetar utifrån:

  • Åldrande anläggningar
  • Miljöanpassning
  • Övervakning (AI och instrumentering)
  • Föränderlig omvärld för vattenkraften
  • Säkerhetsledning och organisation

Arbetsrutiner

Ladda ner dokumentet till höger som beskriver hur projekt tas fram, beställs, genomförs, granskas och hur resultaten godkänns.

Instruktioner till utförare