2016-12-12

Kärnkraftens roll i framtiden

Det talas mycket om fjärde generationens kärnkraft och hur ny teknik skulle kunna leda till ett energisystem där kärnkraften får en viktig roll. Diskussionen förs inte bara bland forskare och ingenjörer utan också bland politiker och journalister. Därför har vi nu tagit fram en rapport som beskriver vad tekniken kan göra, vilken roll den skulle kunna få och när den kan vara på plats.

Idén till en rapport och en sammanfattande skrift om Generation IV, som den nya tekniken kallas, kommer från Energiforsks styrgrupp för kärnkraft.

–Syftet är att beskriva var tekniken står i dag och hur den kan komma in i framtidens energisystem, säger Daniel Westlén, som sammanställt de båda skrifterna.

Generation IV innebär att både reaktor och den övriga anläggningen ska vara utformad så att den inte kan drabbas av olyckor med stora konsekvenser. Det krävs också, bland en rad andra kriterier, att reaktorerna använder bränslet mycket mer effektivt och att de konstrueras så att de förstör mer av de långlivade ämnena än vad som nybildas.

Möjligheter
Avfallet från det bränsle som används i dag kan till att börja med återanvändas som bränsle. Det räcker för att driva de nya reaktorerna i tusentals år innan nytt uran behöver brytas. Det betyder att utan långlivade restämnen kommer lagringstiden för kärnavfall att kunna sänkas betydligt från dagens hundra tusen år.

Forskning kring fjärde generationens kärnkraft har pågått sedan 1950-talet och det mesta av tekniken har testats i stor skala. Det som återstår är att kunna visa att systemet som helhet fungerar.

Utmaningar
Den nya tekniken kring Generation IV har stora möjligheter, men det finns också en del utmaningar som behöver hanteras. Om den nya tekniken införs kommer den till att börja med samexistera med befintliga lättvattenreaktorer, och förutsatt att den håller vad den lovar kan den ta över när de dagens reaktorer når sin livslängd.

Det avgörande skälet för att börja bygga ut fjärde generationens kärnkraft är att den kan ersätta fossila bränslen samtidigt som tillgången till energi ökar globalt. Att klara av detta samtidigt som utsläppen av koldioxid ska minska är en stor utmaning.

Ladda ner rapporten eller en kortversion som finns både på svenska och engelska! 

 

Nyheter