Fjärde generationens kärnkraft

Fjärde generationens kärnkraft

Fjärde generationens kärnkraft diskuteras numera i olika sammanhang inte enbart bland forskare och ingenjörer utan också av politiker, journalister och mer i allmänhet. Här finns nu både en rapport och en kortfattad skrift som svarar på några av de vanligaste frågorna kring ett system av fjärde generationens kärnkraft – vad tekniken kan göra, vilken roll den kan tänkas få och när den kan finnas på plats.

Daniel Westlén, som har disputerat inom reaktorfysik, har tagit fram texten och ansvarar för faktainnehållet i såväl rapport som den svenska och engelska kortversionen. Carl Hellesen från Uppsala Universitet och Carl Berglöf på Vattenfall har båda bidragit vid framtagandet av texten. Idén till den här faktaskriften kommer från Energiforsks styrgrupp för kärnkraftforskning.