2017-04-24

Bränsleceller snart i vanliga bilar

I vilken typ av personbilar, bussar och lastbilar passar bränsleceller bäst? En ny studie visar hur kostnaden för bränslecellsfordon och batterifordon varierar i förhållande till räckvidd per tank och den totala körsträckan under fordonets hela livslängd.

Projektet, som ingår i Teknikbevakning bränsleceller, har analyserat hur bränsleceller används i eldrivna fordon i dag, hur de positionerar sig på marknaden och hur olika tillämpningar och användningsmönster påverkar förutsättningarna för bränslecellsfordon i förhållande till andra typer av framdrivning.

Resultaten visar att ett fordon med förbränningsmotor som drivs med biodiesel är, i kraft av sin låga investeringskostnad, det bästa alternativet när fordonet körs korta och måttliga körsträckor. När det krävs en lång total körsträcka och en större räckvidd per tank eller laddning, är det mer ekonomiskt att ha ett batterifordon med bränsleceller som kan förlänga räckvidden.

Det betyder att användningen av ett bränslecellsfordon närmar sig den stora massan av personbilar, det vill säga en bil som körs cirka 20 000 mil och har en räckvidd på minst 50 mil.

Mer om resultaten av forskningen här!

Nyheter