2019-10-28

Fint pris för konferenspaper om islaster

Grattis säger vi till Svenskt vattenkraftcentrums doktorand Rikard Hellgren, som i somras fick ta emot ICOLDs Young engineer award för sitt väl framförda konferenspaper om islaster.

Påverkan av islast är en vanlig orsak till att man genomför omfattande åtgärder för att höja dammsäkerheten. Det behövs därför bättre underlag och en ökad förståelse för hur islaster påverkar dammarna. Det är det här som Rikard Hellgren forskar på inom konstruktionsteknik på KTH.

Priset tog Rikard Hellgren emot på International Commission on Large Dams, ICOLDs 87:e årsmöte i Ottawa i juni 2019. Under mötet uppmuntrades särskilt unga forskare att delta i tekniska kommittéer och workshops för att träffa experter från hela världen och för att vara med och utveckla de bästa metoderna för att öka dammsäkerheten.

Läs mer om Rikards forskning och projektet Metodik för bestämning av islaster på betongdammar

Nyheter