2023-02-28

Pressmeddelande: Mer el från vattenkraft vid varmare klimat

Sveriges vattenkraft kan öka elproduktionen med cirka 6 procent till 2050 om världens klimat blir 2 grader varmare. Men det blir stora variationer i mängden vatten och elproduktion i olika delar av landet. Vattenkraftens förmåga att balansera elsystemet påverkas inte negativt, visar en ny rapport från Energiforsk.

– För att snabbt avsluta fossilberoendet och mildra klimatkrisen behöver Sverige kraftigt öka den fossilfria elproduktionen. Det är ironiskt att ett varmare klimat kan hjälpa oss en bit på vägen. Det som framför allt behövs nu är mer forskning och kunskap om hur vattenkraften kan fortsätta att bidra till ett robust och hållbart energisystem, säger Carolina Holmberg, programansvarig för vattenkraft på Energiforsk. 

Ett varmare klimat kommer öka mängden vatten i Sveriges älvar och vattendrag. Energiforsk har undersökt hur vattenkraften påverkas vid temperaturökningar på 1,5 grader, 2 grader och 3 grader. Vid 2 graders uppvärmning kommer vattenkraftens produktion öka med i snitt cirka 3,7 TWh, motsvarande 6 procent av vattenkraftens produktion i dag. Störst produktionsökning blir det i Skellefteälven med 9 procent, medan det i Lagan och Ångermanälven blir oförändrad produktionsförmåga.

– Vårfloden kommer att tidigareläggas och vara jämnare, men den totala mängden vatten i älvarna ökar. Framför allt ökar vattenmängden i de snödominerade älvarna i norr, men inte lika mycket i söder, det är därför elproduktionen ökar olika mycket i olika delar av landet, säger Richard Scharff, doktor vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers och medförfattare till rapporten.

Forskarna har även jämfört vattenkraftens påverkan på Sveriges elsystem med hur omställningen av norra Europas energisystem påverkar elsystemet, där en ökad andel väderberoende elproduktion spelar in. Slutsatsen är att vattenkraftens förmåga att balansera elsystemet inte påverkas negativt.

– Omställningen av energisystemet får större påverkan på elsystemet än klimatförändringarna. Vattenkraften kommer även framöver vara en central energiresurs och spela en viktig roll för att balansera ett elsystem med en större andel vindkraft och solel. Men vi får räkna med större variationer i elpris än vi haft historiskt, säger Lisa Göransson, docent i energiteknik vid Chalmers och medförfattare till rapporten.

Fakta ur rapporten

Läs rapporten

Hela rapporten ”Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraftens produktions- och reglerförmåga” kan läsas och laddas ner här.

För mer information
Carolina Holmberg, programansvarig för vattenkraft på Energiforsk
08-677 27 11
carolina.holmberg@energiforsk.se

Lisa Göransson, docent i energiteknik vid Chalmers tekniska högskola
072-352 61 41
lisa.goransson@chalmers.se

Richard Scharff, doktor vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers tekniska högskola
072-519 17 92
richard.scharff@chalmers.se

Daniel Hirsch, kommunikationsansvarig Energiforsk
0708-96 90 09
daniel.hirsch@energiforsk.se

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som initierar, samordnar och bedriver forskning och analys på energiområdet. Syftet är att bidra till att Sveriges energi- och klimatmål uppfylls så effektivt som möjligt avseende försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige, det statliga affärsverket Svenska kraftnät, branschorganisationen Energigas Sverige samt gas- och energiföretaget Nordion Energi. 

Nyheter