Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraftens produktions- och reglerförmåga

De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och vi rör oss mot en global temperaturökning på över tre grader mot slutet av seklet, såvida vi inte lyckas bryta utvecklingen.

Förändringen av jordens medeltemperatur har stor påverkan på Sveriges klimat, med förändrade klimatzoner, ändrade nederbördsmönster, påverkan på snöförhållanden och avsmältning, högre vattentemperaturer, ökad avdunstning med mera. Syftet med projektet som utgjort rapporten har varit att öka kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar den svenska vattenkraftens produktions- och reglerförmåga samt att visa hur vattenkraften vid ett förändrat klimat kan fortsätta att vara en reglerande, säker och effektiv energiresurs. 

Nyheter

Det fossila ögat ökar återvinningen av plast

En miljon ton plast eldas upp varje år, trots att en stor del skulle kunna återvinnas. FossilEye är ett mätsystem som snabbt scannar igenom hur mycket plast som finns i ett lass med avfall. Med hjälp av det fossila ögat kan återvinningen av plast ökas och utsläppen från kraftvärmeproduktionen minskas.

5 dec 2023


Elektrifiering före 2030 avgörande för klimatmålen

En snabb elektrifiering är mycket viktig, både om vi i Sverige ska klara våra klimatmål och kunna fortsätta bygga vår välfärd och sysselsättning på industrin. Det sa Energiforsks vd Markus Wråke i SVT Agendas specialprogram om Sveriges klimatmål.

4 dec 2023


Fel om vindkraftskostnader – men statens roll värd att diskutera

På Svenska Dagbladets debattsidor pågår en replikväxling om kostnader för att bygga olika kraftslag. Energiforsks uppfattning är att Leif Östling med flera i sin inledande text har fel om kostnaden för att bygga havsbaserad vindkraft. Men kanske kan deras inlägg vara starten för en viktig diskussion om statens finansiella ansvar för ett robust och hållbart energisystem.

28 nov 2023


Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard.

28 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Energiforsks budskap på Elnätsdagarna 2023: Tydligare roller och samsyn

Den 14–15 november anordnades Elnätsdagarna av Energiföretagen Sverige, en årlig konferens om aktuella frågor inom elnätsbranschen. Resultat ifrån Energiforskprojekten Ett elsystem för elfordon och Effektprognoser för lokalnät presenterades på scen.

23 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2023:924

Författare

Richard Scharff, Lisa Göransson, Viktor Walter, Peter Berg, Yeshewatesfa Hundecha, Ebba Löfblad, Johan Holm, Thomas Unger, Evelin Blom, Lennart Söder Och Mikael Amelin