Rapport

Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraftens produktions- och reglerförmåga

De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och vi rör oss mot en global temperaturökning på över tre grader mot slutet av seklet, såvida vi inte lyckas bryta utvecklingen.

Förändringen av jordens medeltemperatur har stor påverkan på Sveriges klimat, med förändrade klimatzoner, ändrade nederbördsmönster, påverkan på snöförhållanden och avsmältning, högre vattentemperaturer, ökad avdunstning med mera. Syftet med projektet som utgjort rapporten har varit att öka kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar den svenska vattenkraftens produktions- och reglerförmåga samt att visa hur vattenkraften vid ett förändrat klimat kan fortsätta att vara en reglerande, säker och effektiv energiresurs. 

Nyheter

Så stärks det europeiska beståndet av ål

Det europeiska beståndet av ål är allvarligt hotat vilket sannolikt beror på en mängd orsaker där vattenkraftens påverkan är en. Sedan 2011 genomför Energiforskprogrammet Krafttag ål konkreta åtgärder för ålens bevarande.

26 maj 2023 - Vattenkraft


Stort intresse för gröna kolatomer – så var första webbinariet inom nya klustret

Hur stor betydelse har kolinfångning för att vi ska kunna nå netto noll målen till 2050? Vad är fördelarna med grön metanol som fartygsbränsle? Och vilka synergieffekter kan uppstå genom samarbete över industrigränser?

16 maj 2023 - Värme och kyla


Kunden i fokus i nya Futureheatprojekt

Kunders vilja att bidra till energisystemets effektivitet skulle kunna skynda på energiomställningen. ”Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar för kunder att engagera sig i sin energianvändning, och det märks ett stort engagemang för det just nu”.

15 maj 2023 - Värme och kyla


Reformen av elmarknaden kan ge mer väderberoende el och kärnkraft

Dubbelsidiga prisskillnadskontrakt, CFD:er, kan bidra till ökade investeringar i väderberoende elproduktion och kärnkraft, men för reglerbar elproduktion behövs kapacitetsmekanismer. Den statliga inblandningen kommer dock att bekostas av konsumenterna. Det var några slutsatser under Energiforsks studiosamtal om EU-kommissionens förslag för att reformera elmarknaden.

12 maj 2023


Syrgasens användningsområden kartlagda i ny rapport

Miljoner ton syrgas kommer att produceras som en biprodukt varje år om expansionen av vätgasproduktion från elektrolysörer fortsätter att öka. Men kunskapsläget om syrgasens marknadsförutsättningar är lågt inom branschen.

11 maj 2023 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2023:924

Författare

Richard Scharff, Lisa Göransson, Viktor Walter, Peter Berg, Yeshewatesfa Hundecha, Ebba Löfblad, Johan Holm, Thomas Unger, Evelin Blom, Lennart Söder Och Mikael Amelin