2023-01-30

Värmeklustret etapp tre – från forskningsresultat till kommersiella lösningar

Nu startar den tredje etappen av Energiforsks värmekluster, där organisationer i fjärrvärmebranschen kan ta del av den senaste forskningen och möta kollegor på workshops och i seminarier. Alla som är intresserade av värme- och kylasystemens utveckling kan bli medlemmar.

Tredje etappen av Energiforsks värmekluster har precis startats och den kommer att pågå året ut. Syftet med värmeklustret är att stärka konkurrenskraften för bolag inom värme- och kylsystem.

– Vi vill korta tiden från forskningsresultat till implementerad kommersiell lösning och öka innovationsförmågan i branschen, säger Julia Kuylenstierna som är områdesansvarig.

De aktiviteter som genomförs inom klustret ska leda till att forskningsprojekt går vidare via test- eller pilotfas till kommersialisering. Målet är att innovativa idéer ska omvandlas till projektansökningar som förverkligas och blir projekt.

– Det är viktigt att fjärrvärmebranschens aktörer får möjlighet att träffas, utbyta kunskap och dela med sig av erfarenheter. Vi vill att de aktiviteter som vi genomför ska vara lätta att delta på, till exempel våra frukostwebbinarier varannan vecka, säger Mikael Karlsson som är programansvarig.

Mot en fast summa per år kan företag och organisationer delta på klustrets alla aktiviteter. Deltagare från universitet och högskolor kan gå med kostnadsfritt, men bidrar i gengäld med expertkunnande, presenterar forskningsresultat och får själva täcka sina kostnader vid fysiska evenemang. Som medlem finns möjlighet att påverka de frågor och aktiviteter som bedrivs inom klustret. Läs mer om våra prioriterade frågeställningar i bilagan här

– Vi har fått respons från medlemmarna att de tidigare etapperna av värmeklustret har varit uppskattade, därför startar vi den här tredje etappen. Vi ser gärna att både tidigare och nya medlemmar går med, säger Julia Kuylenstierna.

Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare, forskare och experter inom uppvärmningssektorn är varmt välkomna att delta. Vill du gå med? Kontakta Julia Kuylenstierna för mer information om hur du och ditt företag kan bli medlemmar. Läs mer om tredje etappen och våra prioriterade frågeställningar här. Om du vill veta vad vi gjort i den tidigare etappen kan du läsa mer här

 

 

 

Nyheter